Kreću prve edukacije u sklopu EU projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) kao nositelj EU projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine najavio je danas u Ministarstvu zdravstva početak edukacijskih vježbi za radnike u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi (HMS) koje će se kontinuirano odvijati do prosinca 2021. godine. Projekt je podržao i ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med. koji je tom prigodom naglasio važnost hitne medicine u cjelokupnom zdravstvenom sustavu te istaknuo značaj edukacije u daljnjem unapređenju sustava hitne medicine.

Projekt ukupne vrijednosti 9.414.904,10 kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. – 2020. Od tog iznosa 85 posto sufinancira EU, dok se preostalih 15 posto troškova projekta financira nacionalnim sredstvima. Zbog uočene velike mobilnosti zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, proširenja Mreže hitne medicine te uočenih nedostataka u znanju i vještinama medicinskih sestara i tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima, ukazala se potreba za uvođenjem novih edukacijskih vježbi i njihovim intenzivnijim provođenjem kako bi se što prije svi koji ulaze i rade u sustavu educirali za potrebe zbrinjavanja hitnih pacijenata. Cilj projekta stoga je održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine, a ujedno i unapređenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te poboljšanje pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

„Mogućnost brzog stjecanja novih znanja te stalno usavršavanje postojećih znanja i vještina hitnjaka temelj je uspješnosti hitne medicine, ali i ključan faktor unapređenja cjelokupnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj“, istaknula je tom prigodom ravnateljica HZHM-a prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. Kroz dosadašnje projektne aktivnosti razvijeni su novi edukacijski programi i materijali te je nabavljena odgovarajuća oprema potrebna za provođenje edukacija. U narednom razdoblju, a počevši od 13. ožujka 2019. održat će se ukupno 64 edukacijske vježbe u sklopu pet edukacijskih programa za radnike u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici, doktore, medicinske sestre i tehničare te vozače u izvanbolničkom HMS-u, kao i za radnike na poslovima trijaže te medicinske sestre i tehničare u objedinjenih hitnim bolničkim prijamima. Ukupno će se educirati 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine, od čega 1380 radnika izvanbolničkog HMS-a, 420 medicinskih sestara i tehničara na poslovima u sklopu objedinjenih hitnih bolničkih prijama te 24 buduća nacionalna instruktora.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: