HZHM na 10. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem

Na poziv Hrvatske udruge medicinskih sestara, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. i njezin pomoćnik za sestrinstvo Damir Važanić, mag. med. techn. sudjelovali su na 10. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem Sestrinstvo bez granica koji se održao 12. i 13. studenoga 2021.

"Temelji kriznog menadžmenta počivaju na planiranju i upravljanju u kriznim situacijama, stvaranju sposobnosti, znanja i vještina za odgovor na krizna stanja, financiranje i isporuku usluga", istaknula je primarijus Grba-Bujević u predavanju Retrovizor povijesti - u ratu i miru na prvoj crti obrane. U prvom dijelu predavanja, ravnateljica HZHM-a predstavila je model organizacije rada u ratu, dok je u drugom dijelu predavanja Damir Važanić, mag. med. techn. predstavio model upravljanja kriznom situacijom u miru.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, kongres je održan online, a glavna tema bila je Utjecaj pandemije COVID-19 na položaj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu RH. Hrvatska udruga medicinskih sestara djeluje kroz 33 stručna društva medicinskih sestara i 44 podružnice u RH te je nacionalni predstavnik medicinskih sestara u Međunarodnom vijeću medicinskih sestara i u Europskoj federaciji udruženja medicinskih sestara.

Podijeli: