Hrvatska liječnička komora u službenom posjetu Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

Na inicijativu Hrvatske liječničke komore (HKL) u službeni posjet Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu (HZHM) u četvrtak, 21. srpnja, stigli su dopredsjednik HKL Mario Malnar, dr.med. i njegova kolegica mr.sc. Bojana Nikolić, dr.med., specijalistica obiteljske medicine iz Čazme. U Zavodu su se sastali s ravnateljicom HZHM i njezinim suradnicama. Kako je već poznato, zbog potrebe izjednačavanja dostupnosti i podizanja kvalitete usluga u djelatnosti hitne medicine na cijelom području Republike Hrvatske Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pokrenulo je reformu sustava hitne medicinske službe (HMS) koju provodi HZHM. Upravo je dio spomenute reforme bio polazišna točka održanog sastanka. Prema planu reforme, a uvažavajući proces decentralizacije, Županijski zavodi za hitnu medicinu započinju provoditi HMS na svom području (u svojoj županiji) te je poseban naglasak tijekom sastanka stavljen na međusobnu suradnju medicinskih djelatnika iz područnih centara za obiteljsku medicinu DZ (COM DZ) s područnim Županijskim Zavodima za hitnu medicinu. Ravnateljica HZHM istaknula je da liječnici u centru za obiteljsku medicinu DZ neće obavljati posao HMS, već će biti na raspolaganju onim pacijentima koji trenutno ne mogu do svog liječnika obiteljske medicine, a nije im potrebna hitna medicinska skrb. Djelatnici HMS oslanjati će se, dodala je ravnateljica HZHM, na rad medicinske prijavno-dojavne jedinice koji će se temeljiti na Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu. Predstavnicima HLK predstavljen je Indeks koji bi svakog dana trebao izići iz tiska, a koji je dizajniran kao alat podrške za medicinske dispečere u prijavno-dojavnim jedinicama. Nastao prema modelu Norveškog indeksa hitnog zbrinjavanja, Indeks sadrži ukupno 36 dispečerskih događaja prema kojima će medicinski dispečeri određivati stupanj hitnosti (trijažirati) svaki dolazni poziv za intervenciju. Zajednički zaključak jest da će Indeks osigurati djelotvorniji i kvalitetniji rad medicinske prijavno-dojavne jedinice i HMS, ali i da je potrebno - jasno definiranim ugovorima - stvoriti okvire prema kojima će svaki djelatnik u sustavu HMS znati koji je njegov djelokrug rada te koja su mu prava, dužnosti i obveze.Na sastanku je također bilo riječi i o aktualnim provedbenim problemima Županijskih zavoda koji započinju s radom, kao i o edukaciji zdravstvenih djelatnika HMS. Nadalje, svjesni činjenice da medicinski djelatnici, pacijenti i javnost nisu dovoljno informirani o promjenama u tom segmentu zdravstvenog sustava, djelatnice HZHM predstavile su svojim gostima i plan kampanje informiranja javnosti i struke o reformi HMS. Napomenule su da su otvorene za sve konstruktivne prijedloge, sugestije i mišljenja, te pozvale HLK da svojim idejama sudjeluje u tom procesu. Sastanak u HZHM prošao je u prijateljskom ozračju i postavio je temelje daljnjoj suradnji Zavoda s Hrvatskom liječničkom komorom.
Podijeli: