Edukacijska vježba EP1 14.-17. 3. 2019.

Stubičke Toplice bile su od 14. do 17. ožujka 2019. domaćin prvoj vježbi edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice održanoj u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Djelatnici zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba su kroz predavanja i vježbe nacionalnih instruktora predvođenih voditeljicom Davorkom Muškardin prošli edukaciju prema novom programu te stekli vrijedna znanja i vještine kojima će unaprijediti zaprimanje hitnog medicinskog poziva.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: