Edukacija na daljinu: Zaštita zdravlja starijih osoba i geroprofilaksa

O važnosti geroprofilakse, preventivnim mjerama i postupcima čija je svrha sprječavanje bolesti i funkcionalne onesposobljenosti u starijoj životnoj dobi, govorila je u utorak, 28. svibnja 2024., prim. dr. sc. Mirna Sisek-Šprem, dr. med., spec. psihijatrije iz Klinike za psihijatriju "Vrapče" na predavanju održanom u sklopu edukacija na daljinu koje Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe i primarne zdravstvene zaštite na teže dostupnim područjima.

"Sinergijsko djelovanje psihičkih poremećaja i pothranjenosti, uz brojne druge čimbenike rizika koji se u starijoj životnoj dobi javljaju, vodi prema povećanoj krhkosti/gerasteniji koja podrazumijeva smanjenu sposobnost organizma da odgovori na različite stresore te povećava sklonost neželjenim događajima, poput padova, gubitka funkcionalnosti, hospitalizacije, pogoršanja komorbiditetnih bolesti i povećane smrtnost", rekla je na predavanju primarius Sisek-Šprem.

Sveobuhvatnom gerijatrijskom procjenom, odnosno multidisciplinarnim kliničkim pristupom kojim se procjenjuju medicinske, psihosocijalne i funkcionalne sposobnosti starije osobe, brže se dijagnosticiraju psihogerijatrijski pacijenti, osigurava njihovo pravovremeno liječenje i smanjuju se potencijalni neželjeni zdravstveni ishodi. Najčešći psihički poremećaji koji mogu dovesti do pothranjenosti, naglasila je primarius Sisek-Šprem, su depresija, demencija, delirij i psihotična stanja, a upravo pothranjenost otežava liječenje psihičkog poremećaja, povećava vjerojatnost pojave tjelesnih komplikacija, prolongira hospitalizaciju i povećava vjerojatnost smrtnog ishoda. Stoga, uz procjenu psihičkog statusa, svaki pregled psihogerijatrijskog bolesnika mora uključivati i detaljni somatski status (komorbiditeti) i procjenu stanja uhranjenosti (nutritivni status) te procjenu funkcionalnosti, istaknula je primarius Sisek-Šprem.

"U cilju postizanja zdrave i ispunjene dugovječnosti, ključno je pravovremeno se usredotočiti na zdravi životni stil, odnosno na tri ključna stupa dugovječnosti: tjelesnu i psihičku aktivnost, zdravu prehranu i duhovni život", zaključila je primarius Sisek-Šprem.

Podijeli: