Edukacija medicinskih dispečera u Petrčanima

Trodnevnu edukaciju namijenjenu medicinskim tehničarima u Petrčanima prošlo je 28 sudionika iz Bjelovarsko – bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Medicinski dispečeri prva su karika u lancu zbrinjavanja hitnog pacijenta i upravo stoga potrebno im je stalno stručno usavršavanje. Jednaka za sve djelatnike medicinske prijavno-dojavne jedinice, ova edukacija osigurava ujednačenu metodologiju prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama. Osnove komunikacije, tehnička potpora, postupci u slučaju izvanrednih situacija, dokumentiranje u dispečerskoj službi te upoznavanje sa strukturom i načinom rada s Hrvatskim Indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu samo su dio programa edukacije kroz koje su polaznike proveli vrsni stručnjaci na čelu s voditeljicom Davorkom Muškardin, dr. med.

Podijeli: