Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Vile Velebita 15, 53 000 Gospić

ravnateljica Elizabeta Dragičević, dipl.oecc.

Tel: 053 560 756

Fax: 053 560 756

www.zzhmlsz.hr