Uspostava hitne medicinske službe brzim brodovima

Zbog svojih specifičnih zemljopisnih, odnosno demografskih obilježja i prometne izoliranosti otoci iziskuju dodatne aktivnosti usmjerene poboljšanju pružanja hitne medicinske skrbi, odnosno osiguravanje jednake razine hitne medicinske usluge kao i na kopnu. Na 48 stalno naseljenih otoka ukupno živi 122.418 stanovnika, od čega 13 otoka ima manje od sto stanovnika, a koji su, kao i njihovi posjetitelji, u neravnopravnom položaju kad je posrijedi pravo na hitnu medicinsku službu (HMS). Hitne pacijente trenutno se s otoka prevozi trajektima, čamcima, brodovima za sanitetski prijevoz ili onima obalne straže, a koji nisu prilagođeni za medicinski prijevoz. Za vrijeme prijevoza trajektom pacijent se nalazi u cestovnom medicinskom vozilu u unutrašnjosti trajekta često izložen utjecaju vremenskih prilika budući da se motor vozila mora isključiti. Ništa bolja opcija za hitnog pacijenta nije ni prijevoz privatnim brodicama ili brodovima obalne straže jer unutrašnjost tih brodova nije prilagođena sigurnom zbrinjavanju pacijenta i dovodi u pitanje osnovni nadzor nad njegovim stanjem kao i mogućnost hitne medicinske intervencije u slučaju pogoršanja životnih znakova pacijenta. Također, u slučaju nesreće na moru u tim brodovima nema stalnog hitnog medicinskog tima koji bi mogao intervenirati.

Osnivanjem standardiziranog HMS-a brzim brodovima koji bi bio dio javne mreže hitne medicine u RH smanjilo bi se odzivno vrijeme izlaska na intervenciju, povećala dostupnost te postigla jednakost i poboljšala kvaliteta pružanja hitne medicinske usluge koja bi se provodila za potrebe hitnog medicinskog prijevoza s otoka. Osim toga, omogućilo bi se pružanje hitne medicinske skrbi na moru, zatim pružanje iste u posebnim situacijama, odnosno potencijalnim masovnim nesrećama, kao i prijevoz medicinskog osoblja u hitnim situacijama, ali i osnaživanje prekogranične zdravstvene zaštite sukladno Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i vijeća iz 2011. godine.

Nakon provedenog natječaja, a sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, u tijeku je izrada studije izvodljivosti koja će obuhvatiti sve aspekte projekta kojim bi se HMS u RH pružao i morskim putem specijaliziranim brodicama s potrebnom opremom te će procijeniti njegovu opravdanost i isplativost. Ako nakon provedenih analiza izvodljivosti, troškova, održivosti, očekivanih društveno-ekonomskih koristi i rizika, studija ukaže na potrebu uspostave HMS-a brzim brodovima tada će se Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, predložiti optimalni broj brodica, njihove tehničke karakteristike i opremljenost te lokacije vezova.