Održan terenski dio vježbe Sigurnost 2018

Hrvatski zavod za hitnu medicinu i županijski zavodi za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije sudjelovali su u međuresornoj vježbi Sigurnost 2018 koja se održala u srijedu u organizaciji Državne uprave za za

Gotovo deset milijuna kuna bespovratnih sredstava za edukacije djelatnika hitne medicinske službe

Ukupno 9,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava osigurao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) za projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine, pri čemu Europski socijalni fond pokriva 85 posto tog iznosa,

Održani Dani zdravstvenih karijera

Hrvatski zavod za hitnu medicinu sudjelovao je na konferenciji Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj koja se u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala u

Održan simulacijski dio vježbe Sigurnost 2018

Hrvatski zavod za hitnu medicinu sudjelovao je u simulacijskom dijelu vježbe Sigurnost 2018 održanom u Simulacijskom središtu Hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u organizaciji Državne uprave za zaštit

Preuzmite Smjernice za postupanje izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe u slučaju nesreća s kemikalijama

U nakladi od 1.000 primjeraka, Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je Smjernice za postupanje izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe u slučaju nesreća s kemikalijama. Smjernice su nastale u suradnji Hrvatskog zavoda za hitnu medicin

Održan 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem

U Vodicama se od 25. do 28. travnja 2018. održao 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem koji je okupio hrvatske i međunarodne stručnjake s područja djelatnosti hitne medicine, a na Kongresu su aktivno sudjelovali i predstavnici H