Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 31.01.-01.02.2017.

U organizaciji opće bolnice Varaždin  od 31. siječnja – 01. veljače 2017. u Varaždinu održat će se edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje treninga sukladno edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.