Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 07.-08.10.2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije održat će se u Sisku od 7. do 8. listopada 2017. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.