Edukacijska vježba IHMS 19.-21. 10. 2018.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre/medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u Velikoj Gorici od 19. do 21. listopada 2018. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.