Poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“          - P O P U NJ E N O -

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i HLZ-a Hrvatskog društva za hitnu medicinu od 15. do 17. ožujka 2013. će se u Krapinskim toplicama održati poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“.

Tečaj je namijenjen doktorima medicine i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima hitne medicinske službe i odjela hitne medicine, a obraditi će posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničku ventilaciju u uvjetima hitne medicine.

Za preuzimanje programa poslijediplomskog tečaja 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“ u PDF formatu kliknite ovdje. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na tečaju, molimo Vas da ispunite obrazac prijave te ga ispunjenog pošaljite na telefaks 01/4677 330.

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA TEČAJU

Podijeli: