Održani završni sastanci prve faze projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

U Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu (HZHM) su u ponedjeljak, 12. studenoga 2018., održani završni sastanci koordinatora za edukacijske programe i vanjskih suradnika na projektu Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Na sastancima su koordinatorica edukacijskog programa za medicinske dispečere mr. sc. Milena Car, dr. med. te koordinator edukacijskih programa za radnike koji provode trijažu i radnike u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Damir Važanić, mag. med. techn., svaki sa svojom grupom vanjskih suradnika stručnjaka, raspravili i dogovorili zaključne detalje vezane uz izradu edukacijskih materijala za polaznike, kao i uz izradu nastavnih materijala za instruktore koji će se koristiti tijekom edukacijskih vježbi u sklopu ovog projekta.

Projekt Kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika u djelatnosti hitne medicine nastao je kao odgovor HZHM-a na uočenu veliku mobilnost zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, posebno mladih liječnika, uočene mogućnosti unapređenja znanja i vještina medicinskih sestara i tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, te uočene potrebe za definiranjem novih edukacijskih sadržaja i usklađivanjem postojećih sadržaja s novim smjernicama u hitnoj medicini. U naredne četiri godine projekt će se ravnomjerno provoditi u cijeloj Hrvatskoj, što će omogućiti podizanje kvalitete pružanja zdravstvene skrbi svim građanima Republike Hrvatske, uključujući one koji žive u nerazvijenim i teže dostupnim područjima. Sve vježbe su osmišljene tako da osiguravaju dovoljno vremena za usvajanje novih znanja i vještina kroz praktičan rad i simulaciju stvarnih situacija i stanja s kojima se susreću polaznici vježbi na svojim radnim mjestima. Također, kroz projekt se planira osigurati priručnike za svakog polaznika pojedinačno te za sve instruktore koji će provoditi edukacijske vježbe. Testiranje usvojenih znanja i vještina polaznika za sve edukacijske vježbe provodit će se kroz pismeni i praktični test.

U sklopu projekta predviđa se edukacija 420 medicinskih sestara i tehničara bolničke te 1.380 radnika izvanbolničke hitne medicinske službe te 24 buduća nacionalna instruktora za provođenje edukacijskih vježbi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. 
Podijeli: