Održana edukacijska vježba za doktore i medicinske sestre i tehničare

Vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare održana je u Stubičkim Toplicama od 7. do 10. studenoga 2019. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Uz pomoć tima nacionalnih instruktora, voditeljica vježbe Senka Kajčić, dr. med. je 30 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba upoznala s novim sadržajima na području hitne medicine s ciljem povećanja njihovih znanja i vještina. Na modelima za vježbanje kliničkih vještina, nabavljenih isključivo za ovaj projekt, polaznici su usvojili vještine koje će im omogućiti bolju učinkovitost u situacijama kada je ugrožen život pojedinca ili zajednice.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: