Održana edukacijska vježba EP1 za medicinske dispečere

U Vodicama je od 5. do 8. prosinca 2019. održana vježba edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Ukupno 24 dispečera iz zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije te Grada Zagreba uspješno je završilo edukaciju koja osigurava ujednačenu metodologiju prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama. Edukaciju je sukladno programu vodila Radmila Majhen Ujević, dr. med. s timom nacionalnih instruktora.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu kako bi usavršio znanja i vještine radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt se nadovezuje na druga ulaganja u hitnu medicinu iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014. - 2020., odnosno na specijalističko usavršavanje doktora medicine, izgradnju i opremanje objedinjenih hitnih bolničkih prijama te uspostavu hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: