Održana edukacija za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare

U Valpovu je nastavljena edukacija doktora i medicinskih sestra i tehničara u okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Vježba edukacijskog programa EP2 održana je od 10. do 13. listopada.2019., a okupila je 10 doktora i 20 medicinskih sestra odnosno tehničara iz zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

S novim sadržajima i smjernicama rada na području hitne medicine, polaznike je upoznao tim nacionalnih instruktora predvođen Samirom Čoralićem, mag. med. techn. Učenjem kroz simulacije na modelima za vježbanje kliničkih vještina, polaznici su proširili svoja dosadašnja znanja i usvojili nove vještine kojima će unaprijediti kvalitetu pružanja hitne medicinske skrbi svim potrebitim pacijentima.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu kako bi usavršio znanja i vještine radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt se nadovezuje na druga ulaganja u hitnu medicinu kroz fondove Europske unije u financijskom razdoblju 2014. - 2020., odnosno na specijalističko usavršavanje doktora medicine, izgradnju i opremanje objedinjenih hitnih bolničkih prijama te uspostavu hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: