Nova znanja i vještine usvojili djelatnici OHBP-a

U Stubičkim Toplicama je u okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine od 24. do 27. rujna 2021. održana vježba edukacijskog programa EP5 za medicinske sestre i tehničare koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima . Edukaciju je uspješno završilo 30 polaznika iz kliničkih bolničkih centara Sestre Milosrdnice i Zagreb, kliničkih bolnica Sveti Duh i Dubrava, Opće bolnice Varaždin i Županijske bolnice Čakovec, a nova znanja i vještine prenijeli su im nacionalni instruktori predvođeni Adisom Keranovićem, dr. med.
Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: