Medicinski dispečeri uspješno završili edukaciju

Vježbu edukacijskog programa EP1 za medicinske dispečere održanu u Vodicama od 1. do 4. listopada 2021. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine uspješno su završila 24 polaznika.
Edukacija osigurava ujednačenu metodologiju prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama, a okupila je djelatnike medicinskih prijavno-dojavnih jedinica iz zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije te Grada Zagreba. Vježbu je proveo tim nacionalnih instruktora pod vodstvom Mihe Sušić, dr. med.
Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: