Medicinski dispečeri uspješno završili edukaciju

Vježba edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održana je u Crikvenici od 1. do 4. lipnja 2020. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Ukupno je 24 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije uspješno završilo edukaciju i steklo vrijedna znanja i vještine kojima će unaprijediti zaprimanje hitnog medicinskog poziva. Edukaciju su proveli nacionalni instruktori pod vodstvom Jasne Janeš Kovačević, dr. med.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: