Edukacijska vježba EP2 21.-24. 3. 2019.

Prva skupina djelatnika, doktora te medicinskih sestra i tehničara, iz zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije prošla je vježbu edukacijskog programa E2 u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Uz teorijska znanja, polaznici su na vježbi usvojili niz vještina neophodnih za kvalitetno pružanje hitne medicinske skrbi zahvaljujući modelima za vježbanje kliničkih vještina koji omogućuju simulaciju brojnih scenarija iz hitnjačke svakodnevice. Vježba je održana od 21. do 24. ožujka 2019. u Vodicama, a proveli su ju nacionalni instruktori na čelu s voditeljicom Radmilom Majhen Ujević.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: