Novosti

e-Usavršavanje: Gastroprotekcija

U sklopu osnovnog Programa e-Usavršavanja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu danas je održano prvo od dva najavljena predavanja prim. dr. sc. Hrvoja Ivekovića, dr. med. iz Zavoda za gastroenter..

Opširnije