Hemodijaliza

Telemedicinske usluge koriste se u procesu hemodijalize isključivo u centrima za dijalizu koji su udaljeni od specijalista u klinikama i bolnicama. S obzirom na to da u tim centrima često nije moguće osigurati nadzor liječnika specijalista, telemedicinskim uslugama spajaju se pacijenti, zdravstveni radnici u udaljenim centrima za dijalizu i specijalisti u klinikama i bolnicama koje obavljaju dijalizu. Telemedicinske usluge na području hemodijalize uključuju:

  • pregled pacijenata na dijalizi uz kontrolu vitalnih funkcija i težine,
  • kontrolu fistula,
  • kontrolu laboratorijskih nalaza i korekcija parametara za dijalizatore,
  • redovne konzultacije,
  • hitne konzultacije.