Edukacijske vježbe

Edukacijska vježba IHMS, Dubrovnik

26.03.2023. - 28.03.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Split

20.03.2023. - 23.03.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

20.03.2023. - 21.03.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

15.03.2023. - 16.03.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

08.03.2023. - 10.03.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

24.02.2023. - 26.02.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

06.02.2023. - 08.02.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

16.01.2023. - 17.01.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

16.01.2023. - 17.01.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

09.01.2023. - 11.01.2023.