Edukacijske vježbe

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

12.07.2024. - 14.07.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Čakovec

08.07.2024. - 09.07.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

08.07.2024. - 10.07.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

05.07.2024. - 07.07.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

02.07.2024. - 04.07.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Split

01.07.2024. - 04.07.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Split

17.06.2024. - 20.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

15.06.2024. - 16.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Osijek

14.06.2024. - 16.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Karlovac

11.06.2024. - 13.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ston

08.06.2024. - 09.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Vinkovci

07.06.2024. - 08.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

05.06.2024. - 06.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

02.06.2024. - 03.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

01.06.2024. - 02.06.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Nin

24.05.2024. - 26.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Karlovac

21.05.2024. - 23.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

20.05.2024. - 22.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Pula

17.05.2024. - 18.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Čakovec

17.05.2024. - 19.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

15.05.2024. - 16.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Koprivnica

13.05.2024. - 14.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Pregrada

10.05.2024. - 12.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

02.05.2024. - 04.05.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Dubrovnik

26.04.2024. - 28.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Sisak

19.04.2024. - 21.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Pula

19.04.2024. - 21.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

16.04.2024. - 18.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

08.04.2024. - 10.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Sisak

06.04.2024. - 07.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

05.04.2024. - 07.04.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

25.03.2024. - 27.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Koprivnica

19.03.2024. - 20.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

19.03.2024. - 21.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

16.03.2024. - 17.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

12.03.2024. - 13.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Gospić

08.03.2024. - 10.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

04.03.2024. - 05.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

02.03.2024. - 03.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Čakovec

01.03.2024. - 03.03.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

27.02.2024. - 28.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

20.02.2024. - 21.01.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

19.02.2024. - 20.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Sisak

16.02.2024. - 18.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Pula

16.02.2024. - 18.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

16.02.2024. - 18.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

09.02.2024. - 11.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

09.02.2024. - 11.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

08.02.2024. - 09.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

01.02.2024. - 02.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

30.01.2024. - 01.02.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

27.01.2024. - 29.01.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Pregrada

27.01.2024. - 29.01.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

24.01.2024. - 26.01.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Split

15.01.2024. - 18.01.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Sisak

13.01.2024. - 14.01.2024.

Edukacijska vježba IHMS, Osijek

12.01.2024. - 14.01.2024.