Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama

 

Naziv projekta

Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama

(Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.08.1.1.04.0001)

 

Korisnička institucija

Ministarstvo zdravstva

 

Partneri

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

 

Kontakt osoba

glasnogovornik@miz.hr

 

Operativni program

Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Kratki opis projekta

Projektom će se uspostaviti hitna pomorska medicinska služba brzim brodicama koja povezuje otoke Republike Hrvatske i obalno područje kako bi se osigurala učinkovita hitna medicinska skrb. Hitna pomorska medicinska služba uključivat će šest brodica s potrebnom opremom za pružanje hitne medicinske skrbi. Brodice i pripadajuća oprema koristit će se i za potrebe traganja i spašavanja te pružanja medicinske pomoći u slučajevima pomorskih nesreća i pomorskih katastrofa. Također, kako bi se prevenirali nepotrebni visoki troškovi prijevoza s otoka na kopno brzim brodicama, u ambulantama na početnim destinacijama zbrinjavanja pacijenata, omogućit će se izvođenje jednostavnih kvalitativnih ili kvantitativnih medicinsko-biokemijskih pretraga pomoću automatskih biokemijskih analizatora radi utvrđivanja neophodnosti hitne intervencije prijevoza u najbližu ustanovu hitne medicine/bolničku ustanovu na kopnu.

 

Specifični cilj projekta

Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja

 

Očekivani rezultati projekta

Nabava 6 brzih brodica s potrebnom opremom za pružanje hitne medicinske skrbi koji će se nalaziti u stacionarnim lukama na lokacijama Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik, Supetar i Dubrovnik.

Nabava 12 automatskih biokemijskih analizatora krvi koji će se rasporediti u 12 ispostava zavoda za hitnu medicinu – ispostave Blato na Korčuli, Korčula, Lastovo i Mljet u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Cres, Mali Lošinj i Rab u Primorsko-goranskoj županiji, Jelsa na Hvaru, Supetar, Šolta i Vis u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Preko u Zadarskoj županiji.

 

 

Ukupan iznos projekta

77.671.238,02 HRK

 

Ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava

45.000.000,00 HRK

 

Iznos EU potpore

38.250.000,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

36 mjeseci (1.veljače 2019. – 1. veljače 2022.)

 

Relevantne poveznice

www.strukturnifondovi.hr