Objedinjeni hitni bolnički prijami

Klinički bolnički centar Zagreb

Šalata 2, 10 000 Zagreb

Tel: 01/2368-987

Fax: 01/2379-922

E-mail: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr

http://www.kbc-zagreb.hr/

Klinički bolnički centar Rijeka

Tome Strižića 3, 51 000 Rijeka

Tel: 051/407-416

Fax: 051/407-416

E-mail: ohbp-susak.prijam@kbc-rijeka.hr

http://www.kbc-rijeka.hr/

Klinička bolnica Sveti Duh

Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb

Tel: 01/3712-111

Fax: 01/3712-308

E-mail: kb@kbsd.hr

http://www.kbsd.hr/

Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica

Željka Selingera bb, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/251-000, 048/251-001

Fax: 048/622-864

E-mail: uprava@obkoprivnica.hr

http://www.obkoprivnica.hr/

Klinička bolnica Dubrava

Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb

Tel: 01/2902-444

Fax: 01/2860-259

E-mail: kbd@kbd.hr

http://www.kbd.hr/

Opća bolnica Zabok

Bračak 8, 49 210 Zabok

Tel: 049/204-000

Fax: 049/204-019

E-mail: informacije@bolnica-zabok.hr

http://www.bolnica-zabok.hr/

Opća bolnica Karlovac

Dr. Andrije Štampara 3, 47 000 Karlovac

Tel: 047/608-100

Fax: 047/431-325

E-mail:  info@bolnica-karlovac.hr

http://www.bolnica-karlovac.hr/

Opća bolnica Bjelovar

Mihanovićeva 8, 43 000 Bjelovar

Tel: 043/279-222

Fax: 043/279-333

E-mail: ravnateljstvo@obbj.hr

http://www.obbj.hr/

Županijska bolnica Čakovec

I.G. Kovačića 1E, 40 000 Čakovec

Tel: 040/375-444

Fax: 040/313-325

E-mail: bolnica@ck.htnet.hr

http://www.bolnica-cakovec.hr/

Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”

Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

Tel: 01/3787-111

Fax: 01/3769-067

E-mail: kbcsm@kbcsm.hr

http://www.kbcsm.hr/

Opća bolnica Virovitica

Ljudevita Gaja 21, 33 000 Virovitica

Tel: 033/747-444

Fax: 033/725-323

E-mail: opca.bolnica.virovitica@vt.t-com.hr

http://www.bolnica-virovitica.hr/

Opća bolnica Pula

Aldo Negri 6, 52 100 Pula

Tel: 052/376-000, 052/376-500

Fax: 052/376-412

E-mail: obpula@obpula.hr

http://www.obpula.hr/

Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

Andrije Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod

Tel: 035/201-201

Fax: 035/446-121

E-mail: opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr

http://www.bolnicasb.hr/

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Bolnička 74, 34550 Pakrac

Tel: 034/254444

Fax: 034/411041

E-mail: info@ozbpakrac-bhv.hr

http://www.ozbpakrac-bhv.hr

Opća županijska bolnica Požega

Osječka 107, 34 000 Požega

Tel: 034/254-555

Fax: 034/271-713

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

http://www.pozeska-bolnica.hr

Opća županijska bolnica Našice

Ulica bana Jelačića 6, 31 500 Našice

Tel: 031/488-511

Fax: 031/613-826

E-mail: bolnica@obnasice.hr

http://www.obnasice.hr/

Opća bolnica Gospić

Kaniška 111, 53 000 Gospić

Tel: 053/572-433

Fax: 053/658-596

E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

http://www.obgospic.hr/

Opća bolnica Ogulin

Bolnička ulica 38, 47 300 Ogulin

Tel: 047/819 -700

Fax: 047/801-770

E-mail: info@bolnica-ogulin.hr

http://www.bolnica-ogulin.hr/

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik

Tel: 022/641-641

Fax: 022/332-887

E-mail:  ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr

http://www.bolnica-sibenik.hr/

Opća bolnica Zadar

Bože Peričića 5, 23 000 Zadar

Tel: 023/505-505

http://www.bolnica-zadar.hr/

Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera 4, 31 000 Osijek

Tel: 031/511-230

Fax: 031/512-221

E-mail: ravnateljstvo@kbco.hr

http://www.kbo.hr/

Opća županijska bolnica Vinkovci

Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci

Tel: 032/349-349

Fax: 032/369-334

E-mail: opca.bolnica.vinkovci@vu.t-com.hr

http://www.obvk.hr/

Opća bolnica Dubrovnik

Ulica doktora Roka Mišetića 2, 20 000 Dubrovnik

Tel: 020/431 777

Fax: 020/426 149

E-mail: uprava@bolnica-du.hr

https://www.bolnica-du.hr/index.php

Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Ul. Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000, Sisak

Tel: 044/553-316, 044/553-183

E-mail: ohbp@obs.hr

https://obs.hr/wp/2022/01/20/ohbp-objedinjeni-hitni-bolnicki-prijem/

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin

Tel: 042/393-000

E-mail: bolnica@obv.hr

https://obv.hr/

Klinički bolnički centar Split

Spinčićeva 1, 21000 Split

Tel: 021 556 155

E-mail: ohbp.ured@kbsplit.hr

https://www.kbsplit.hr/