Završen 3. kongres hitne medicine za studente i mlade liječnike

U organizaciji studentske udruge Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci (FOSS MedRi), a u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, KBC-om Rijeka i Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, u Rijeci je od 23. do 25. ožujka 2018. održan 3. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Plenarno predavanje Kongresa, na temu Upravljanje kvalitetom u hitnoj medicini, sudionicima je održao glavni tehničar Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Damir Važanić, mag. med. techn.

Trodnevni Kongres bio je namijenjen prvenstveno studentima medicine i sestrinstva te mladim liječnicima koje posebno interesira područje hitne medicine. Kroz predavanja renomiranih stručnjaka i niz atraktivnih radionica sudionici Kongresa imali su priliku nadopuniti i usavršiti svoja znanja i vještine, a konačni cilj organizatora bio je mlade potaknuti na znanstveno-istraživački rad.

 
Podijeli: