U Opatiji održan tečaj za dispečere medicinske prijavno - dojavne jedinice

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu proteklog je vikenda, od 2. do 4. ožujka 2012., u Opatiji održan tečaj za dispečere medicinske prijavno - dojavne jedinice (MPDJ-a).

Peti po redu tečaj za dispečere okupio je 29 polaznika iz Bjelovarsko - bilogorske, Brodsko - posavske, Dubrovačko - neretvanske, Istarske, Karlovačke, Krapinsko - zagorske, Požeško - slavonske, Primorsko - goranske, Sisačko - moslavačke, Splitsko - dalmatinske, Vukovarsko - srijemske i Zadarske županije. Polaznici su mahom medicinski djelatnici koji već niz godina obavljaju posao medicinskih dispečera te su na tečaj došli kako bi usavršili vještine i osvježili svoja znanja o osnovnim radnim procesima u MPDJ-u.

Svjesni da je medicinski dispečer prva karika u lancu uspješnog zbrinjavanja pacijenta te da njihov posao zahtjeva visok stupanj odgovornosti, kritičnosti i odlučnosti, predavači su poseban naglasak stavili na praktični dio nastave kako bi polaznicima omogućili da poboljšaju svoje stručne kompetencije. Na atraktivan i stručan način upoznali su ih s osnovom komunikacije, tehničkom potporom, postupcima u slučaju izvanrednih situacija, dokumentiranjem i kvalitetom u dispečerskoj službi, ali i s Hrvatskim Indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno - dojavnu jedinicu (MPDJ). Implementacijom spomenutog Indexa, kojeg je dobio svaki polaznik, želi se postići ujednačena metodologija prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama. Stručna literatura tečaja je knjiga Medicinska prijavno-dojavna jedinica koja je svim polaznicima stigla na kućnu adresu četiri tjedna prije početka edukacije. Po završetku tečaja proveden je pismeni i praktični dio provjere znanja polaznika  kako bi stekli certifikat.

Za obavljanje dispečerskog posla vrlo je važno iskustvo, ali i edukacija koja će omogućiti djelatniku MPDJ-a da se uspješno nosi sa svim zahtjevima ove izrazito stresne profesije u hitnoj medicinskoj službi. Edukativni tečajevi provode se u okviru Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu, a do kraja ove godine održati će ih se još pet.

Podijeli: