Sustav hitne medicine RH predstavljen na 8. europskom kongresu hitne medicine

U organizaciji Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM) i Nizozemskog društva liječnika hitne medicine (NSEP) u Amsterdamu je, od 28. rujna do 1. listopada 2014., održan 8. europski kongres hitne medicine u čijem su radu sudjelovale zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) i predsjednica HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu dr. sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr. med. te pomoćnica ravnateljice HZHM-a Branka Tomljanović, dr. med.

Središnja tema ovogodišnjeg Kongresa bila je Povezivanje za izvrsnost. „Hitna medicina ubrzano se razvija i prolazi kroz velike promjene u Europi. Postali smo ključni u zbrinjavanju pacijenata 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uključujući blagdane i vikende. Prema statistikama u nekim od najvećih europskih zemalja centri za hitnu medicinu godišnje zbrinu četvrtinu ukupnog stanovništva“ istaknula je predsjednica EuSEM-a Barbara Hogan, dr. med. Veliki broj pacijenta, nastavila je Hogan, zahtjeva visoku kvalitetu liječenja te permanentni razvoj ideja i tehnologija kojima će se kvalitetno odgovoriti na nove izazove u djelatnosti hitne medicine.

Kongres je obradio šarolik spektar tema što je u skladu s misijom i vizijom organizatora. Cilj EuSEM-a kao neprofitne znanstvene organizacije za liječnike i ostale uključene u rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe (HMS), a koji podržava i NSEP, je promicanje i unapređenje hitne medicinske skrbi te pokretanje specijalizacije iz hitne medicine u svim europskim zemljama. Pred sam početak Kongresa, 27. rujna 2014., u nekadašnjoj gradskoj plinari, a danas amsterdamskom kulturnom središtu Westergasfabriek s preko 15 000 m2 zgrada i 14 hektara vanjskog terena uključujući i park, polaznici su imali priliku sudjelovati na nekom od devet ponuđenih pred tečajeva, poput tečaja Neinvazivne ventilacije, Napredne pedijatrijske hitne skrbi ili radionice Dišni put.

U službenom dijelu Kongresa, teme su bile strukturirane sukladno interesima sekcija i odbora EuSEM-a. Tako su sudionici u programu nazvanom State of the art imali priliku čuti predavanja niza istaknutih stručnjaka o izvanbolničkoj hitnoj medicini, plućnim i respiratornim hitnim stanjima, toksikologiji, zaraznim bolestima, kardiovaskularnim i neurološkim hitnim stanjima. Velik naglasak Kongres je stavio i na pedijatrijska hitna stanja, zajedno s traumom, hitnom skrbi za osobe starije dobi, ali i psihosocijalnim hitnim stanjima. Uz program State of the art, sudionici su imali priliku usvojiti i razmijeniti znanja i na programima koji su se odnosili na klinička pitanja, administraciju i upravljanje u hitnoj medicini, međunarodna istraživanja i, naravno, slobodne teme. Također, organizirani su i susreti za mlade liječnike – specijalizante hitne medicine te natjecanje timova prema realnim scenarijima traume, pedijatrijskih i drugih hitnih slučajeva.

Uvedena je i potpuno nova kategorija razmjene znanja u djelatnosti hitne medicine – ePoster, čija je prednost u odnosu na klasični poster u znatno većoj količini informacija koja se njime može prenijeti što su prepoznali brojni sudionici pa je na Kongresu bilo preko 750 ePostera. Doktorica Bošan-Kilibarda je ePosterom prikazala tijek reorganizacije HMS-a u Hrvatskoj kojom se standardizirala usluga hitne medicinske skrbi među županijama, povećala učinkovitost i brzina reakcije izvanbolničke te poboljšala učinkovitosti bolničke HMS. Nacionalni program javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce-spasi život“ ePosterom je predstavila doktorica Tomljanović. Na ePosteru su istaknute osnove aktivnosti programa - javno-zdravstveno promicanje važnosti rane defibrilacije, povećanje dostupnosti automatskih vanjskih defibrilatora (AVD) i educiranje laika za provođenje postupka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja, zatim njegov pravni okvir i mrežu AVD uređaja u Hrvatskoj. Autorice navedenih ePostera su ravnateljica HZHM-a prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. te dr. sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr. med. i Branka Tomljanović, dr. med.

Podijeli: