Predstavnik HZHM-a na Europskoj konferenciji medicinskih dispečera

Na Europskoj konferenciji medicinskih dispečera koja se 30. i 31. listopada 2014. održala u Pragu aktivno je sudjelovao savjetnik za sestrinstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Damir Važanić, mag. med. techn.

Konferencija je okupila 75 sudionika iz 17 europskih zemalja, a glavne teme bile su prijem poziva u medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu (MPDJ) i telefonska kardiopulmonalna reanimacija te način organizacije i nadzor kvalitete rada u MPDJ-u. Damir Važanić okupljenima je predstavio sustav MPDJ-a u Hrvatskoj te im objasnio da kod nas MPDJ pokriva cijeli teritorij pojedine županije uz mogućnost komunikacije sa susjednim županijama. Upoznao ih je i s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu te dodao kako je implementacijom TETRA sustava u MPDJ osigurana bolja pokrivenost signalom. Ovakav ustroj MPDJ-a, istaknuo je savjetnik za sestrinstvo, osigurava trajno praćenje cjelokupne izvanbolničke hitne službe tijekom 24 sata.

 

Podijeli: