Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

Proteklog vikenda u Krapinskim toplicama održan je, osmi po redu, poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Pod vodstvom prof. dr. sc. Višnje Majerić-Kogler i dr. sc. Ingrid Bošan-Kilibarde tečaj je završilo 13 doktora medicine te 19 medicinskih sestara i tehničara izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe.

Tečaj obrađuje posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničke ventilacije u uvjetima hitne medicine. U cilju unaprjeđenja timskog rada, unatoč razlikama koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada doktora medicine te medicinskih sestara i tehničara, polaznici većinu predavanja slušaju zajedno. Na taj način bolje savladavaju određene postupke zbrinjavanja pacijenata s ugroženim dišni putom te razvijaju i utvrđuju algoritme zbrinjavanja pojedinih stanja koje trebaju provoditi i primjenjivati u svakodnevnom radu.

Organizatori tečaja su Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Katedra za anesteziologiju i reanimatologiju, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i HLZ- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu.

 
Podijeli: