Održana radionica o hitnim stanjima kod djece

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokrenuo je, u suradnji s Patronažnom službom Doma zdravlja Karlovac, seriju radionica za članove Grupe za potporu dojenju. U ponedjeljak, 5. prosinca 2016., u Edukacijskom centru karlovačkog Zavoda održana je radionica Hitna stanja u dječjoj dobi gdje su mladi roditelji imali priliku naučiti kako postupiti u hitnim situacijama i tako pomoći svom mališanu i prije dolaska tima hitne medicinske službe.

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije objasnili su i pokazali okupljenima kako postupiti u slučaju da im dijete doživi febrilne konvulzije, gušenje stranim tijelom, udar struje, opekline, trovanje ili neki nezgodni pad. Nabrojane situacije noćna su mora svakog roditelja, a radionice im pomažu steći sigurnost u pružanju prve pomoći djetetu ako se za tim pokaže potreba.

 
Podijeli: