Održana radionica „Interaktivni program obuke za hitne slučajeve i masovna stradavanja“

U prostorijama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu  23. i 24. veljače 2011. održana je  radionica "Interaktivni program obuke za hitne slučajeve i masovna stradavanja" na kojoj je sudjelovalo 26  predstavnika hitne medicinske službe s područja cijele Hrvatske te dva predstavnika iz Slovenije.  Predavači, viši savjetnik u hitnoj medicinskoj pomoći grada Praga Jiri Danda, dr. med. i supervizor u hitnoj medicinskoj pomoći grada Praga Tatiana Tatranska, predstavili su organizaciju hitne medicinske pomoći grada Praga, interaktivni program obuke za hitne slučajeve i masovna stradavanja te posebno vozilo s potrebnom opremom za masovne nesreće s velikim brojem stradalih. Sudionici radionice su posebice bili zadovoljni interaktivnim sudjelovanjem u trijaži kod masovnih nesreća.

Podijeli: