Održana edukacijska vježba za medicinske sestre i tehničare u OHBP-u

U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Našicama je od 22. do 25. travnja 2022. održana vježba edukacijskog programa EP5 za medicinske sestre i tehničare koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima. Edukaciju je uspješno završilo 30 polaznika iz Kliničkog bolničkog centra Osijek, općih županijskih bolnica Našice, Požega i Vinkovci te općih bolnica Slavonski Brod, Koprivnica i Sisak, a nova znanja i vještine prenijeli su im nacionalni instruktori predvođeni Jasminom Hamzićem, dr. med.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: