3. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem

Na poziv organizatora, nizu istaknutih predavača na 3. kongresu Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta s međunarodnim sudjelovanjem pridružila se u petak, 4. prosinca 2015., ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. Zainteresirane polaznike primarius Grba-Bujević upoznala je s prikupljanjem podataka za nacionalne indikatore sigurnosti za pacijente u hitnim stanjima. Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, organizator – Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta (HDSP) u suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara, Centrom za promicanje europskih standarda u zdravstvu i Hrvatskom udrugom koncesionara primarne zdravstvene zaštite - dodijelio je nagrade za posebna dostignuća u unapređenju sigurnosti za pacijenta. Ove godine, priznanje HDSP-a za unapređenje sigurnosti pacijenta dobilo je Ministarstvo zdravlja za pilot projekt Hitne helikopterske medicinske službe koji građanima na teže dostupnim lokacijama i otocima osigurava kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu. Priznanje je, u ime Ministarstva zdravlja, preuzeo zamjenik resornog ministra doc. dr. sc. Miljenko Bura, dr. med. Također, priznanje za unapređenje sigurnosti pacijenta HDSP-a uručeno je i ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Davoru Vukobratu, dr. med. za uvođenje norme ISO 9001:2008 čime je taj Zavod postao prvi certificirani Zavod za sustav upravljanja kvalitetom. Uz njih, priznanja za unapređenje sigurnosti pacijenta primilo je još niz projekta i zdravstvenih institucija koje su udovoljile viskom kriterijima HDSP-a.
Podijeli: