Tribina povodom nacionalnih smjernica za izvanbolničko liječenje opeklina

Povodom prvog izdanja Nacionalnih smjernica za izvanbolničko liječenje opeklina, Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) organizirao je stručnu tribinu za liječnike i medicinske sestre / tehničare hitne medicinske službe, ali i ostale zainteresirane zdravstvene radnike, predstavnike zainteresiranih neprofitnih organizacija, državnih tijela i medija. Tribina se održala 29. studenog 2010. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb.Tribini je prisustvovao 121 liječnik, te 27 medicinskih sestara /tehničara. Ostali su sudionici mahom bili iz različitih državnih institucija, organizacija, udruga građana i sredstava javnog informiranja. Voditeljica službe za medicinske poslove Maša Bulajić, dr.med.univ.spec.oec., otvorila je skup i održala uvodnu riječ.Renato Mittermayer, dr.med.spec., Ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, održao je predavanje o značenju nacionalnih smjernica, koje je prikazao u kontekstu cjelokupnog zdravstvenog sustava.Prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.spec., Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i urednica Smjernica govorila je o metodologiji i kronologiji stvaranja prvih Nacionalnih smjernica za izvanbolničko liječenje opeklina.Dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med., podrobno je prikazala cjelokupne smjernica za izvanbolničko liječenje opeklina i obratila pažnju na potencijalno najčešća pitanja struke.Branka Tomljanović dr. med., urednica Smjernica, predstavila je Algoritam izvanbolničkog zbrinjavanja opeklina s naglaskom na početnu procjenu.Na tribini je osobito istaknut predani timski rad članova Radne skupine koju je za izradu Smjernica imenovalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Članovi radne skupine vrsni su stručnjaci različitih specijalnosti, pa se odgovornom radu na Smjernicama u punom smislu riječi pristupilo multidisciplinarno.Neka su pitanja za razgovor/diskusiju bila upućena putem elektronske pošte, od sudionika koji zbog vremenskih prilika nisu mogli doći na tribinu. Većina se postavljenih pitanja odnosila na primjenu smjernica u svakodnevnom radu. Neki su sudionici željeli potvrdu zakonske snage Smjernica, te potvrdu sukladnosti prema smjernicama iz Kopenhagena 2002. godine. Međutim, uspješnim informiranjem stručne javnosti i onog segmenta društva koji je zainteresiran za smjernice ne može se označiti kraj rada na smjernicama. Budući da se temelje na najsuvremenijim dokazanim spoznajama Smjernice su podložne promjenama. Razumljivo je stoga da je izrada smjernica kontinuiran i dinamičan proces. Nacionalne smjernice za izvanbolničko liječenje opeklina usuglašene su sa stavovima  International Society for Burn Injuries (ISBI; www.worldburn.org), European Burns Association (EBA; www.euroburn.org), preporukama trećeg izdanja Total Burn Care (Herndon, D., Elsevier Inc., 2007) i s Guidelines for Dealing with Disasters Involving Large Numbers of Extensive Burns (International Society for Burn Injuries, Disaster Planning Committee; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Smjernice je u nakladi od 400 primjeraka izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Svaki je sudionik tribine dobio svoj primjerak Smjernica, a ostale se prosljeđuju na teren. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup pod nazivom \'Nacionalne smjernice za izvanbolničko liječenje opeklina\':  za pasivno sudjelovanje 4 boda.

Podijeli: