E-Usavršavanje

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi projekt e-Usavršavanje, odnosno program kontinuiranog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika elektroničkim putem na udaljenim lokacijama. Tim programom znatno je olakšan pristup profesionalnim sadržajima zdravstvenim djelatnicima na otocima te u ruralnim i teško dostupnim područjima.

Provedbom projekta e-Usavršavanje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nastoji povećati kvalitetu znanja zdravstvenih djelatnika, omogućiti im stručan i pristupačan izvor znanja, otkloniti nedoumice i sumnje te tako povećati njihovu sigurnost tijekom zbrinjavanja pacijenata u hitnim i po život opasnim stanjima i, konačno, stvoriti im preduvjete za razvoj zdravstvenih usluga na njihovim područjima.

Predavanja se održavaju putem zasebnih videokonferencijskih sustava. Predavanja se prenose s centralne lokacije predavača prema više lokacija slušača. Svi sudionici predavanja imaju mogućnost istovremene međusobne audiovizualne komunikacije te pregled sadržaja ili materijala za pojedino predavanje.

Stručne komore uključene u program e-Usavršavanja su: Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora medicinskih biokemičara i Hrvatska komora zdravstvenih radnika. Sva predavanja su registrirana i bodovana za potrebe zanavljanja licenci zdravstvenih radnika.