Zagreb: Održan regionalni sastanak Akutni palijativni pacijent u hitnoj medicini

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba danas je održan drugi regionalni sastanak Akutni palijativni pacijent u hitnoj medicini. Sastanak je otvorila pomoćnica ministra zdravlja Dijana Cimera, dr. med., a uz ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maju Grbu-Bujević, dr. med., predstavnicu Gradskog ureda za zdravstvo Jasnu Tucak i zamjenicu ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Ileanu Lučić-Renaud, dr. med., regionalni sastanak okupio je 80 sudionika, predstavnika Zavoda za hitnu medicinu iz Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske i Zagrebačke županije te predstavnika centara za hitnu medicinu iz kliničkih bolnica Dubrava i Sveti Duh, kliničkih bolničkih centara Sestre milosrdnice i Zagreb, općih bolnica Bjelovar, Koprivnica, Sisak, Varaždin i Zabok te županijske bolnice Čakovec.

Regionalni sastanak održan je u okviru Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. s ciljem informiranja djelatnika hitne medicinske službe (HMS) o organizacijskim promjenama u zdravstvenom sustavu vezanim uz palijativnu skrb te unapređenja zbrinjavanja akutnog palijativnog pacijenta u HMS-u. Hrvatski zavod za hitnu medicinu je, pri organizaciji, surađivao s predstojnicom Zavoda za palijativnu medicinu KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., koja je, također, članica Povjerenstva Ministarstva zdravlja za praćenje provedbe strateškog plana razvoja palijativne skrbi u RH. Uz prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., na regionalnom sastanku sudjelovali su i drugi renomirani hrvatski stručnjaci s područja palijativne skrbi i hitne medicine, mr. sc. Diego Brumini, dr. med., Matija Rimac, dr. med. i Renata Marđetko, mag. palijativne skrbi, koji su djelatnike HMS-a upoznali s konkretnim promjenama u funkcioniranju sustava palijativne skrbi. Nakon predavanja održana je rasprava o smjernicama za akutna stanja u palijativnoj skrbi.

 
Podijeli: