Vozači hitne medicinske službe na edukaciji u Mariji Bistrici

Na dvodnevnoj edukaciji u Mariji Bistrici pod vodstvom liječnice Tatjane Pandak od 15. do 16. prosinca 2013., okupilo se 30 vozača izvanbolničke hitne medicinske službe. S temeljnim hitnim postupcima i opremom upoznali su se polaznici iz Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Istarske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije.

Vozači su, kao djelatnici županijskih zavoda za hitnu medicinu i članovi tima izvanbolničke hitne službe, dužni poznavati temeljne hitne medicinske postupke i opremu. Vrsni mentori proveli su sudionike kroz niz radionica sa scenarijima baziranim na realnim situacijama s ozlijeđenima/oboljelima. Edukacija se završila provjerom znanja polaznika, a za pripremu provedbe edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu svim polaznicima je dostavio Priručnik za vozače hitne medicinske službe.

Ovom prigodom instruktorima edukacije – Goranu Stokiću, bacc. med. techn. i Antunu Šlatu, med. teh. uručeni su certifikati nacionalnih instruktora Treninga osoblja izvanbolničke hitne medicinske službe. Certifikate im je dodijelila voditeljica edukacije Tatjana Pandak, dr. med., koja također, za isti trening, ima status nacionalnog instruktora.

 
Podijeli: