Već 12 županija donijelo Odluke o osnivanju županijskih zavoda za hitnu medicinu

Donesene su odluke o osnivanju: 1. Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije      2. Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba     3. Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije     4. Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije     5. Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije     6. Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije     7. Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije     8. Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije     9. Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije   10. Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije   11. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije   12. Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Podijeli: