U Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba održana dva treninga za medicinske dispečere

U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u protekla dva tjedna održana su dva treninga za ukupno 23 dispečera zagrebačke medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ). Rješenja za provođenje treninga sukladno Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe zagrebačkom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Zbog velike odgovornosti rada, medicinskim dispečerima nužna je kontinuirana edukacija. Prema navedenom Standardu glavni cilj njihove edukacije je osiguravanje standardizacije odgovora na hitan poziv upućen MPDJ-u. Standardizacijom će se poboljšati kvaliteta skrbi i sigurnosti hitnog pacijenta na cijelom području Republike Hrvatske. Treninzi su kombinacija predavanja i radionica kojima su polaznici usvojili znanja o osnovnom radnom procesu i komunikaciji, upoznali se s tehničkom potporom i modelima odlučivanja te s postupcima u slučaju izvanrednih situacija, ali i prošli kroz način dokumentiranja u MPDJ-u. Praktični dio bio je orijentiran na rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu.

       
Podijeli: