U Karlovcu održano predavanje Indikatori kvalitete rada u hitnoj medicinskoj službi

Savjetnik za sestrinstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Damir Važanić, mag. med. techn. je u ponedjeljak, 15. prosinca 2014., djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i Centra za hitnu medicinu Opće bolnice Karlovac upoznao s indikatorima kvalitete rada u sustavu hitne medicine.

Predavanje je održano u edukacijskom centru županijskog zavoda, a njime je Važanić istaknuo važnost definiranja standarda i kontinuiranog praćenja kvalitete rada u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Uz uvid u indikatore koji se trenutno prate, okupljeni su imali priliku vidjeti rezultate zadovoljavanja standarda, kao i smjernice za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine.

Podijeli: