TRENING TRIJAŽE U ODJELU HITNE MEDICINE

Klinički bolnički centar Rijeka održao je u Rijeci 11.04.2016. prvi trening obnove znanja i vještina iz trijaže u odjelu hitne medicine namijenjen medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima koji provode trijažu u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima.

Trening su, prema Standardu osnovne edukacije za radnike koji provode trijažu u odjelu hitne medicine, proveli nacionalni instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Jednodnevni trening okupio je djelatnike objedinjenih hitnih bolničkih prijema iz Bjelovara, Pule, Gospića, Karlovca i Rijeke gdje su polaznici obnovili svoje znanje i vještine iz trijaže u odjelu hitne medicine, čime će se unaprijediti kvaliteta skrbi za hitnog pacijenta na cijelom području RH.

U Rijeci je osim treninga obnove znanja i vještina iz trijaže u odjelu hitne medicine održan i dvodnevni trening trijaže u odjelu hitne medicine od 12. – 13.04.2016. Na osnovnom treningu su, osim medicinskih sestara i medicinskih tehničara prisustvovali i liječnici - specijalizanti hitne medicine.

Sukladno Standardu osnovne edukacije za radnike koji provode trijažu u odjelu hitne medicine polaznici su usvojili jedinstveni trijažni sustav, kojim se osigurava ispravna i pravodobna procjena svih pacijenata koji dolaze u centar za hitnu medicinu, a time se smanjuje mogućnost incidentnih događaja u bolnicama i povećava pacijentova sigurnost.

     
Podijeli: