STJECANJE STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE

za liječnike i liječnike specijaliste koji rade u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske donijelo je Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine, kojim se uređuje postupak stjecanja statusa specijalista hitne medicine. Doktoru medicine s više od 15 godina rada u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine ministar nadležan za zdravstvo može priznati status specijalista hitne medicine. Ovo se priznavanje temelji na mišljenju stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj liječnik radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, te mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovom radu na području hitne medicine. Specijalistima obiteljske (opće) medicine, interne medicine, opće kirurgije ili anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja s više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine medicine, ministar nadležan za zdravstvo može priznati status specijalista hitne medicine na temelju mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj liječnik radi u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, te mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovom radu na području hitne medicine. Iznimno se status priznaje i doktorima medicine koji nisu specijalisti navedenih grana, a imaju više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine i zaposleni su u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost hitne medicine. Osim mišljenja stručnog vijeća zdravstvene ustanove o njegovu radu na području hitne medicine i pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine, uvjet za stjecanje statusa specijalista hitne medicine u ovakvim je slučajevima i položeni specijalistički ispit iz hitne medicine, sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine, uz predočenje traženih pisanih dokaza doktor medicine podnosi ministru nadležnom za zdravstvo, koji će imenovati članove ispitnog povjerenstva pred kojim se polaže specijalistički ispit. Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine može se podnijeti ministru u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika objavom u Narodnim novinama. Svi doktori medicine koji ispunjavaju propisane uvjete trebaju prikupiti potrebnu dokumentaciju te žurno podnijeti zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, a na znanje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.Postupak pribavljanja mišljenja Komore o radu liječnika na području hitne medicine: VIŠE...
Podijeli: