Radni sastanak u Zadarskoj županiji

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. spec. i voditelj odjela za projekte Luka Pejčić, dipl. iur. posjetili su Zadarsku županiju. U sjedištu županije održan je radni sastanak sa predstavnicima Zadarske županije i Doma zdravlja Zadarske županije. Domaćin sastanka bio je pročelnik upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Josip Kraljić, dr. med., a sastanku su još prisustvovali ispred Doma zdravlja Zadarske županije, pomoćnik ravnateljice Robert Županović, dr. med i Vitomir Rušev, dipl. iur. Tema su bile reorganizacija hitne medicine te osnivanje Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.     Više klikom na sliku.  
Podijeli: