Prvu godišnjicu rada obilježili centri za hitnu medicinu u Pakracu i Požegi

Prvu obljetnicu rada obilježili su centri za hitnu medicinu općih županijskih bolnica u Pakracu i Požegi, a prigodnim svečanostima prisustvovala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. te savjetnik za sestrinstvo Zavoda Damir Važanić, mag. med. techn.

Ovom prilikom savjetnik za sestrinstvo održao je predavanje Indikatori kvalitete rada u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi za djelatnike spomenutih centara hitne medicine, kao i djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije.

I pakrački i požeški Centar za hitnu medicinu izgrađen je u sklopu Projekta unapređenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu. Opremljeni su najmodernijom opremom sukladno standardima suvremene hitne medicine. Njihovim otvorenjem znatno se doprinijelo kvalitetnijem zbrinjavanju hitnih pacijenata s područja Požeško-slavonske županije, a prema indikatorima kvalitete rada smanjila se stopa mortaliteta i invaliditeta.

Podijeli: