Preuzmite Smjernice za postupanje izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe u slučaju nesreća s kemikalijama

U nakladi od 1.000 primjeraka, Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je Smjernice za postupanje izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe u slučaju nesreća s kemikalijama.

Smjernice su nastale u suradnji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping i Centra za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, a namijenjene su djelatnicima hitne medicinske službe (HMS) kako bi u slučaju kemijske ugroze brzo i djelotvorno zbrinuli unesrećene i pri tom izbjegli kontaminaciju. Smjernice obuhvaćaju najvažnije štetne učinke kod akutnog izlaganja kemikalijama, od nadražujućeg i nagrizajućeg djelovanja do sistemskih učinaka na središnji živčani, krvotvorni i druge sustave, zatim procedure za postupanje kod kemijskih nesreća s naglaskom na nesreće većih razmjera te upute za izvanbolnički i bolnički HMS pri zbrinjavanju pacijenata kontaminiranih nekim od najvažnijih skupina ili pojedinačnih kemikalija. Ovo je prvi dokument takve namjene i obuhvata u Republici Hrvatskoj, a kao podloga za izradu Smjernica korišteni su postojeći priručnici i relevantne međunarodne publikacije.

Urednici Smjernica su mr. sc. Rajka Turk, mag. pharm. iz Centra za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zdravko Lovrić, dipl. ing., univ. mag. pharm. iz Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping te dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Smjernice za postupanje izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe u slučaju nesreća s kemikalijama možete, potpuno besplatno, preuzeti ovdje.

 
Podijeli: