Predstavnica HZHM-a na radionici Hitni medicinski moduli

U organizaciji Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije u Anconi je održana radionica posvećena osnaživanju europskih zemalja u pružanju visoko kvalitetne medicinske skrbi u velikim nesrećama, katastrofama i humanitarnim krizama u svijetu. Na radionici je, kao jedina hrvatska predstavnica, aktivno sudjelovala pomoćnica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor Branka Tomljanović, dr. med.

Glavni ciljevi održane radionice su potreba za usklađivanjem europskih hitnih medicinskih modula s novom klasifikacijom radne skupine za Strane medicinske timove Svjetske zdravstvene organizacije, zatim definiranje broja i stručnog profila zdravstvenih radnika za određeni medicinski modul te medicinskih obrazaca za praćenje pacijenta, kao i donošenje konsenzusa oko jedinstvenog načina na koji će se dogovoreno implementirati i uvježbavati.

Povod radionici Hitni medicinski moduli u Anconi jest posljednja dopuna odluke Vijeća Europske komisije Euratom o uspostavljanju Mehanizma Zajednice civilne zaštite (2008/737EZ/ Euratom) koja nalaže potrebu definiranja provedbenih pravila o europskoj civilnoj zaštiti. Pravila definira novoosnovana Stručna grupa za module civilne zaštite, a kako je u sklopu 18 definiranih modula civilne zaštite i hitni medicinski modul bilo je nužno isti definirati sukladno novo postavljenim zahtjevima.

Podijeli: