Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

Poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“ održat će se od 7. do 9. ožujka 2014. u Krapinskim toplicama. Tečaj je namijenjen doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima hitne medicinske službe i odjela hitne medicine, a obradit će posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničku ventilaciju u uvjetima hitne medicine.

Riječ je o osmom tečaju u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju, te suorganizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu. Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara bodovat će tečaj.

Za preuzimanje programa poslijediplomskog tečaja 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“ u PDF formatu kliknite ovdje. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje na tečaju, popunite obrazac za registraciju koji se nalazi ovdje.

Podijeli: