Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini, poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  održan je od 15. do 17. ožujka 2013. u Krapinskim toplicama.

Tečaj je završilo 18 doktora  medicine te 15 medicinskih sestara i tehničara hitne medicinske službe i odjela hitne medicine, a obrađene su posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničke ventilacije u uvjetima hitne medicine. Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijede timski rad, voditeljice tečaja prof. dr. sc. Višnja Majerić-Kogler, dr. med. i dr. sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr. med. ističu da je većina predavanja zajednička, odnosno namijenjena svim polaznicima. Smatraju da polaznici tečaja tako mogu bolje savladati određene postupke zbrinjavanja pacijenata kod kojih je dišni put ugrožen te naglašavaju da je to jedini način da se razvijaju i utvrđuju algoritmi zbrinjavanja pojedinih stanja koje djelatnici hitne medicine trebaju provoditi, ali i najbolji način da se algoritmi usvoje i primjenjuju u svakodnevnom radu.

Tečaj je završio provjerom znanja polaznika, a bodovala ga je Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara. Do sada je održano šest tečajeva u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju te suorganizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu.

Podijeli: